1. Nhiều bạn trẻ có, không còn trẻ cũng có, ngồi nói chuyện vui với mình và mấy ông chiên gia. Đặt rất nhiều câu hỏi có vẻ từa tựa nhau: Bọn em nên khởi đầu như thế nào?
Các ông chiên gia thì tùy tính người và tùy ngành nghề nên sẽ trả lời hơi khác nhau.
Còn về phía mình, mình chỉ muốn nhắc thế này: Hãy hiểu giá phải trả đã.

Kinh nghiệm khởi nghiệp

Kinh nghiệm khởi nghiệp

2. Theo kinh nghiệm quan sát và thực tế cá nhân, mình thấy có mấy thứ chắc chắn phải trả, có thể 1 và có thể là 1 chùm:

  • Thời gian: Đó là đơn vị đo lường cơ bản của vũ trụ này. Với con người thì đó là quãng đường được phép “sống” và thực hiện mong muốn của bản thân.
  • Tiền bạc: Dùng để đầu tư ban đầu hoặc rải rác. Nó luôn hữu hạn và dễ gây xung đột, từ gia đình ra đến xã hội.
  •  Tâm lực và Trí tuệ: nguồn tài sản của bản thân. Theo thời gian thì nó trở thành món Kinh nghiệm.
  • Sức khỏe: Cũng là tài sản của bản thân. Theo thời gian thì nó hao mòn.
  • Mối quan hệ: Tài sản này vô hình, có sức mạnh Đẩy hoặc Dập bản thân. Nó có thể thuộc về mình hoặc thuộc về người khác. Túm lại, sử dụng nó là 1 nghệ thuật giao tiếp.

3. Câu hỏi còn lại đặt ra: Bạn có cái gì là để sở hữu và đánh đổi
Cứ trả lời được đến đâu thì rủi ro giảm đến đó.
Và nên nhớ: Cái gì thuộc về bạn thì mới có giá trị, còn mượn của người khác thì chỉ là Ảo thôi. “Tấm áo không làm nên thầy tu” là cách nói ví von khá hay và đúng trong trường hợp này.