Đàn ông Việt có 2 món phục sức bây giờ ít dùng là khăn và khố. Có thời khăn và khố đi liền với nhau như hình với bóng. Thời Nguyễn người đàn ông dẫu cởi trần vẫn khăn khố chỉnh tề.
Tìm hiểu ra thời Hùng Vương người Việt đóng khố, để đầu tràn, ngày hội mới đội mũ. Thời Lý đàn ông dùng khăn vấn quấn đỉnh đầu, nhưng khăn vấn nhỏ và che kín đỉnh đầu chứ không để lộ đỉnh như thời Nguyễn. Thời Trần, Lê không còn thấy người ta vấn khăn. Người lớn tuổi, người quyền quý thì dùng 1 khổ vải vuông phủ lên tóc mà thôi.

Trang phục người Việt thời cổ

Trang phục người Việt thời cổ

Riêng cái khố thì tồn tại liên tục cho đến ngót nửa đầu thế kỷ 20. Thời kì Pháp thuộc có lính khố xanh, lính khố đỏ tuy họ không đóng khố nhưng có đeo thắt lưng buông thõng tương tự như cái khố.
Bà nội tôi kể, thời của bà thanh niên ở nông thôn vẫn phổ biến việc đóng khố. Bà thắc mắc không hiểu sao đóng khố tốn vải hơn may quần rất nhiều mà người ta vẫn ưa dùng ?

Tôi thì cho rằng người ta ưa dùng vì nó đẹp. Khố che kín hết chỗ cần che nhưng vẫn phô diễn được hết những nét đẹp của phái mạnh.
Không tin các bạn thử ngắm các trai đẹp đóng khố diễu hành ngày hội mà xem, nếu thay khố bằng chiếc quần xà lỏn thì vứt.