Mình rất muốn làm rất nhiều việc cho trẻ em khuyết tật, vì các em ấy chẳng may phải sinh ra trong một đất nước còn nghèo nàn và lạc hậu.
Khi còn trẻ, mình muốn học y khoa vì muốn làm bác sĩ, chữa bệnh cho người. Nhưng học chưa đủ giỏi để thi vào trường y nên là vào Khoa Sinh -ĐH Tổng hợp, vì không biết học gì khác, rồi chọn ngành Sinh lý Động vật, chuyên ngành hẹp là sinh lý người.

Rồi ra trường đi dạy sinh lý trẻ em cho ngành mầm non, rồi cho ngành giáo dục đặc biệt.
Mấy năm nay bắt đầu chú ý đến chương trình đào tạo, nhìn rộng hơn và bắt đầu thương hơn nữa những đứa trẻ khuyết tật. Đáng ra các con đã không phải tụt lại phía sau như thế nếu có những hỗ trợ tốt hơn…
Rồi muốn làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho các con và cha mẹ các con…
Sức thì có hạn, đồng đội thì ít, chông gai thì nhiều….

Hành động vì người khuyết tật

Hành động vì người khuyết tật

Ngày hôm nay, mình ước các sinh viên của mình ngày càng nhận thức rõ vai trò của mình trong quá trình hỗ trợ trẻ khuyết tật, ước các giáo viên, bác sĩ trị liệu, các nhân viên công tác xã hội có thể nắm tay phụ huynh thành 1 vòng tròn, dìu những đứa trẻ khuyết tật đi ra trường đời.

Và hơn cả là mong cộng đồng ngày càng nhận thức rõ hơn về cách thức đối xử phù hợp với người khuyết tật, như 1 slogan nọ: “Một thế giới cho tất cả”.
Và mình luôn nghĩ rằng, âm nhạc thì luôn công bằng cho mọi người, kể cả người khiếm thính. Âm nhạc cũng giúp người với người gần nhau hơn!