Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Bố của con

Viết về Bố- Người đàn ông của con

Ai cũng có 1 người đàn ông trưởng thành sinh ra mình. Tôi cũng thế, tôi có một người Ba và một người Bố. Ba là người cùng Mẹ sinh ra tôi (quê tôi mọi người thân thương hay gọi bằng Má), tôi…