Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Đàn ông Việt

Khăn khố

Trang phục người Việt thời cổ

Đàn ông Việt có 2 món phục sức bây giờ ít dùng là khăn và khố. Có thời khăn và khố đi liền với nhau như hình với bóng. Thời Nguyễn người đàn ông dẫu cởi trần vẫn khăn khố chỉnh tề. Tìm…