Tag Archives

Archive of posts published in the tag: điều không nên khi xoa bóp bấm huyệt

Những điều không nên khi xoa bóp, bấm huyệt

Xoa bóp, bấm huyệt là một phương pháp chuyên ngành vật lý trị liệu có từ ngàn năm. Xoa bóp nhằm phục hồi sức khỏe sau một ngày làm việc mệt nhọc hoặc phục hồi bệnh lý. Đối với những người bị mệt…