Tag Archives

Archive of posts published in the tag: mất ngủ

Mất ngủ – Triệu chứng, nguyên nhân và điều trị mất ngủ

Mất ngủ bao gồm gặp khó khăn khi rơi vào hoặc ở trong giấc ngủ. Đó là một trong những phổ biến nhất khiếu nại y tế. Với mất ngủ, thường đánh thức cảm giác không nhớ lại, trong đó có ảnh hưởng…