Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Người khuyết tật

Chung tay vì những người khuyết tật

Hành động vì người khuyết tật

Mình rất muốn làm rất nhiều việc cho trẻ em khuyết tật, vì các em ấy chẳng may phải sinh ra trong một đất nước còn nghèo nàn và lạc hậu. Khi còn trẻ, mình muốn học y khoa vì muốn làm bác…