Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Nguyên nhân và cách khắc phục bệnh nổi cong tĩnh mạch ở ống dẫn tinh do dương hư

Chữa bệnh nổi cong tĩnh mạch ở ống dẫn tinh do dương hư kèm theo ứ

Chữa bệnh nổi cong tĩnh mạch ở ống dẫn tinh do dương hư kèm theo ứ

Nguyên nhân: Cơ thể vốn dương hư kèm theo ứ Triệu chứng: Người lạnh, chân tay lạnh, tinh thần không phấn chấn, nổi cong tĩnh mạch ở ống dẫn tinh, đứng thì triệu chứng tăng nặng thêm, nằm thì triệu chứng có nhẹ…