Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Nụ hôn đàu

Nghe tình sống dưới môi

Mới lớn tôi yêu chẳng nghĩ gì Hôn đầu một chiếc dại tôi si Uyên ương rẽ lối tàn cơn mộng Úp mặt xuân thì mắt ướt mi Lối mộng vườn đào lỏng khóa then Nằm nghe kỷ niệm khóc trên đèn Hương…