Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Tình yêu

Nghe tình sống dưới môi

Mới lớn tôi yêu chẳng nghĩ gì Hôn đầu một chiếc dại tôi si Uyên ương rẽ lối tàn cơn mộng Úp mặt xuân thì mắt ướt mi Lối mộng vườn đào lỏng khóa then Nằm nghe kỷ niệm khóc trên đèn Hương…

Sầu đông

Thu chưa đi mà sao chiều gió lộng. Đông chưa sang mà sao lòng lạnh giá. Nắng vẫn còn mùa vàng lá anh ơi. Anh xa chi cho hương mùa vẫy gọi. Để lòng em sầu trùng khơi cuồng nộ. Từ bao giờ…