Tag Archives

Archive of posts published in the tag: vị trí huyệt đạo

Huyệt đạo và vị trí huyệt đạo

Huyệt Dũng Tuyền Do huyệt đạo này như dòng suối mà năng lượng sinh tốn vốn có (nguyên khí tiên thiên) của con người trước khi sinh ra trào lên nên nó được đặt tên là Dũng tuyền. Đông y cho rằng những…