Chuyên mục: Thơ về tình yêu

Sầu đông

Thu chưa đi mà sao chiều gió lộng. Đông chưa sang mà sao lòng lạnh giá. Nắng vẫn còn mùa vàng lá anh ơi. Anh xa chi cho hương mùa vẫy gọi. Để lòng em sầu trùng khơi cuồng nộ. Từ bao giờ…